svtonline halloween mindenszentek samhain

Tényleg amerikai “import” ünnep?

A Halloween Magyarországon újkeletű ünnepnek számít, és sokan megvetően gondolnak rá, mint a Valentin-naphoz hasonló “amerikai import” ünnepre, amellyel a fogyasztókat fogyasztásra késztetik. A valóságtól mi sem áll távolabb. A kommercializált halloweeni mulatságok az ősi kelta-druida hagyományokban gyökereznek.

 

A kelta-druida hagyomány: Samhain

A kelták több, mint 2.000 évvel ezelőtt a mai Írország, Anglia és Észak-Franciaország területén éltek. Hagyományaikban az évet – a halál és az élet ritmikus váltakozását szimbolizálva – két évszakra osztották fel. Az évkerék számunkra tehát az élet-halál szakaszaival forgott. A tél november 1-jén kezdődött, a nyár pedig május 1-jén. A kelta nyár, az aratási időszak és egyben az óév utolsó napja, és ezzel együtt az újév előestéje tehát október 31-re esett. Ez a nap pontosan félidőben van az őszi napéjegyenlőség és a leghosszabb téli nap között.

Ez volt az ún. Samhain, az év utolsó ünnepe. (Hallgasd meg itt a Samhain szó kiejtését!) Ekkor ünnepelték a termés betakarítását, az év végét és a téli időszak kezdetét. Shamain az évkeréken a halál, a sötétség időszakának kezdetét jelezte. A kelták úgy hitték, hogy ilyenkor a Napisten a halál és sötétség istenének fogságába kerül.

Ebben az időszakban nálunk, az északi féltekén ilyenkor lehullanak a fák levelei, és a természet téli álomra készülődik, rövidülnek a napok, és egyre hidegebb lesz. A déli féltekén ugyanekkor a tavasz érkezik, és ébredeznek a szunnyadó rügyek.A kelták ezen a napon az év, azaz egy ciklus végét, és egyúttal egy új ciklus indulását ünnepelték. Az új ciklus a téllel, a sötétséggel indul. Ez egy befelé fókuszáló periódus, a nyugalom és a csend időszaka. A Samhain tehát a sötétség ünnepe. Ma úgy mondanánk, hogy a női minőség, a jin ünnepe, amely az ismeretlent, az űrt, a tudattalan elmét, az intuíció birodalmát szimbolizálja – és semmi esetre nem a gonoszságot. Hitük szerint a sötétség integrálása és elfogadása által a fényről való tudás és a fény ereje is megújul.
Ezen a napon tartották a legvékonyabbnak az élet és a halál közötti választóvonalat. Ezért a kelták ezen a napon ünnepi rítusokkal rótták le tiszteletüket a halál és halottaik előtt, valamint igyekeztek betekintést nyerni a létezés rejtett birodalmaiba is.

Úgy vélték, hogy a halál istene összehívja az előző évben elhunytak lelkeit, akik ezen az éjszakán keltek át a halottak birodalmába. A Samhain ünnep eredeti célja az ő kiengesztelésük lehetett. A kelta papok ezért ezen az éjszakán tüzeket gyújtottak, és áldozatokat mutattak be a hegytetőn, a szent tölgyfák alatt, és a tűz körül táncoltak. November elsején reggel pedig minden családnak parazsat adtak, hogy új tüzeket gyújthassanak, és ezzel a meleggel űzzék el otthonaikból a gonosz szellemeket.

A pogányságtól a kereszténységig

A kereszténység korai időszakában a hittérítők a keresztény ünnepeket is igyekeztek a már létező pogány ünnepekhez igazítani, azok betiltása helyett. Miután Hadrianus római császár a pápának ajándékozta a pogány istenek tiszteletére épült Pantheont, amely eredetileg Bosszúálló Jupiternek, Vénusznak és Marsnak volt szentelve, IV. Bonifác pápa a hatalmas templomot átalakíttatta, és 609. május 13-án felszentelte. Ő az eredetileg pogány szentélyt Szűz Máriának és a vértanúknak ajánlotta. A krónikák szerint több, mint 28 kocsi hordta a keresztény vértanúk csontjait a római katakombákból a templom főoltárába. Így vált a minden pogány isten temploma keresztény Mindenszentek templomává.

Az eredeti római hagyomány elhalványulásával ezt az ünnepet, mint „a Szent Szűz, minden apostol, vértanú, hitvalló, s a földkerekségen elhunyt minden tökéletes igaz ember” emléknapját tette át III. (Szent) Gergely pápa (731–741) november 1-re. Így esett egybe az egykori kelta halottkultuszhoz kapcsolódó pogány ünnep, a Samhain a keresztény mindenszentek ünnepével.

svtonline halloween mindenszentek pantheon

A “Halloween” szó jelentése

A halloween szó etimológiája biztonságosan feltárható – és kellően meglepő. A mai angol nyelv ősét, a nyugati germán nyelvekhez sorolt ún. óangol nyelvet az V. és a XII. század között Angliában és Dél-Skóciában beszélték.

Ebben a nyelvben a hāl szó jelentése ’egész, teljes’ volt. Ebből származik az mai whole szó, melynek ugyanez a jelentése, valamint a a health ’egész-ség’ szó is. Ebből a szóból képezték a hālig ‘szent’, azaz ‘egész, teljes, egységben lévő’ melléknevet. Ennek főnévi megfelelője a ’szent ember’ jelentésű hallow. A mai nyelvben ezt a szót inkább igeként használják ’megszentelni’ értelemben.

Ez a bizonyos hallow szó található az All-Hallows-Even kifejezésben, ahol az even szó az evening (’este’) régies változata. Ebben az ‘előeste, vigília’ jelentésben ismerhetjük – ahogyan a New Year’s Eve kifejezésből is. Az All-Hallows-Even kifejezés jelentése tehát ‘minden szentek előestéje.” Ez így 1556-ból maradt fenn először leírva. Később ennek a skót változata, a Hallowe’en kifejezés terjedt el. A korai írásmódban az aposztrof a v kiesését jelezte. Ma már ezt nem jelölik.

A Halloween spirituális és energetikai jelentősége

Most, hogy a Halloween és a Mindenszentek ünnepének történeti gyökereit áttekintettük, lássuk, milyen spirituális jelentőséggel bírnak ma számunkra.

November 1-je különleges, erőteljes dátum: a 11. hónap 1. napja, azaz 11.01. A nap rezgésminősége 111, amely magas szintű spirituális aktivitásra utal. Ez a szám 3 pillért szimbolizál. A két szélső “egyes” pillér a földi világot, azaz az élők birodalmát, illetve az égi világot, azaz a holtak birodalmát jeleníti meg, a középső egyes pedig a két világ közötti határt, vagy más szóval fátylat. A középső egyes szimbolizálja azokat is, akik a két világ között ragadtak.

Ezen a napon ez a fátyol elvékonyodik, és könnyebbé válik az élők és a holtak birodalma közötti átjárás.

Érdekel az SVT? Kattints ide, és tudj meg többet róla!

November 1-je a Skorpió jegyébe esik, amely a transzformáció energiáját képviseli, a halál és újjászületés váltakozásának tiszteletére tanít, valamint a túlvilággal, az Éggel való kapcsolatunkat és az oda való átjárást szimbolizálja.

Voltaképp három téma van, amellyel a Halloween kapcsán foglalkoznunk szükséges:

Élet és halál váltakozása – befogadás, elengedés és nyitás

Az élet és a halál az egyik legalapvetőbb ciklus, amelyet a természetben folyamatosan megfigyelhetünk. Ez a ciklus azonban bennünk is folyamatosan zajlik. Életünk során időről időre mi is “meghalunk” és “újjászületünk” – persze, csak Lélekben.

Halloween estéje remek lehetőség arra, hogy számot vessünk a “kis halálokkal”, amelyeket az év során átéltünk. Jó alkalom, hogy megbéküljünk mindazzal, amit el kellett engednünk, hogy továbbléphessünk és fejődhessünk, és hogy örömmel készüljünk az új tapasztalási és tanulási ciklusra.

Mit tehetsz ezen az estén MAGadért?

Vegyél sós fürdőt, amely segít a tested megtisztításában.
Végezz el egy tisztító meditációt: tisztítsd meg az energiateredet Fénnyel és kapcsolódj össze újra a Szeretettel. Képzeld el, hogy egy hatalmas fa vagy, aki most önként elhullajtja a leveleit, amelyek már nem szolgálják őt…
Írd össze, mi mindentől váltál meg az elmúlt évben: rossz tulajdonságoktól, Téged már nem támogató kapcsolatoktól, az utadba nem illő tevékenységektől, téves hiedelmektől…
Ha vannak benned olyan érzelmek, amelyeket már nem hurcolnál tovább, akkor tölts ki néhány érzelmi elengedést támogató munkalapot, pl. a Sorsfordító megbocsátás munkalapot.
Gyűjtsd össze, mennyi mindent “arattál és szüreteltél”: írd össze a teljesítményeidet, azokat a dolgokat, amiket az elmúlt év során létrehoztál, elértél, megvalósítottál, megszereztél.
Készíts helyet az új lehetőségeknek: Szedd össze, hogy mi mindentől válnál még meg a továbblépéshez: tárgyak, ruhák, könyvek, feladatok, kapcsolatok…

Tudtad?

Ezen az estén régen országszerte egy, esetleg két órahosszáig szólnak a harangok. A néphit szerint ez idő alatt a lelkek a tisztítótűzben nem szenvednek. Ez a jámbor hiedelem már a középkor legendavilágában felbukkan, először Damján Szent Péter († 1072) említi.

svtonline halloween mindenszentek elengedes

Kapcsolat a SZELLEMmel és a szellemi birodalmakkal

Mivel ezen a napon a földi és az égi szféra között különleges átjárási lehetőség nyílik, jó alkalom ez, hogy ráhangolódjuk a szellemi, azaz spirituális síkra, beleértve ebbe a saját szellemi (spirituális) természetünket, a SZELLEMmel való kapcsolatunkat és a többi szellemi létezővel való kapcsolatot.

Mit tehetsz MAGadért ezen az estén?

Ha tudsz SVT-zni, vedd elő az ingád és az ingatábláidat, készülj fel a munkára, és végezz el MAGadnak egy alapos tisztítást.
Ha nem tudsz SVT-zni, végezz el egy egyszerű meditációt, amelyben összekapcsolódsz Igaz Éneddel, az Önvalóddal, és azon keresztül a Forrással.
Keress egy olyan meditációt, amelyben megtanulsz vezettetést kérni a lehető legmagasabb tudatossági szintről.
Végezz intuíció-fejlesztő gyakorlatokat.
Emlékezz meg elhunyt szeretteidről és őseidről. Adj hálát értük, és vedd számba a tőlük kapott örökségedet. Amiről úgy érzed, hogy nem a tiéd, hogy nem támogat, azt szeretettel add át nekik, vagy megtisztítva küldd vissza a Forrásba.

Tudtad?

A néphit szerint Mindenszentek éjszakáján hazalátogatnak a halottak, sokfelé nekik is megterítettek, sót, kenyeret és vizet tettek az asztalra. A bukovinai magyarok ilyenkor nagy sütés-főzésben voltak, az ételt másnap kivitték a temetőbe, és ott osztogatták el.

Érdekel az SVT? Kattints ide, és tudj meg többet róla!

Energetikai védelem

Mivel ez a világok közötti könnyebb átjárás ideje, érdemes tudatosabban odafigyelned az energiáid tisztán tartására. Ez igazán nem nehéz, ha magas rezgésszinten tartod MAGad.

Mit tehetsz MAGadért ezen a napon?

Emeld magasra a rezgésedet a hála, az öröm és a szeretet érzéseivel.
Tisztázd MAGadban, hogy semmi okod a szellemektől való félelemre. Ők ugyanolyan Lelkek, mint Te vagy, és legtöbben egyszerűen csak segítséget keresnek, hogy végre elhagyhassák ezt a síkot, illetve valamit tudatni szeretnének velünk.
Tudatosítsd, hogy – mivel az energia nem semmisül meg, csak átalakul – valamiképpen minden létező örök.
Kérj vezettetést azoknak a Lelkeknek, aki Tőled várnak segítséget, hisz a Te Fényed vonzza őket.
Ha tudsz SVT-zni, végezz erre vonatkozó tisztítást.
Gyújts gyertyát. A Fény utat mutat Haza.

Tetszett? Hasznodra volt? Mutasd meg a barátaidnak is! ? Hálásan köszönöm!