Az előző blogbejegyzésemben tisztáztuk, hogy az igaz önvalódnak számos neve van a különböző kultúrákban. Nevezik selfnek az egóval szembeállítva, Nagy Énnek a kis énhez képest. Ez a MAGod, a Lényed lényege, a Spirit. Az Igaz Ember, az Isten Fia.  Ezzel a szellemi létező énünkkel kapcsolatban számos tévhiedelem kering.

1. Az első tévhiedelem az, hogy a szellemed, a Spirited, a Felső Éned valahol rajtad kívül, „odafent” tartózkodik.

Vedd észre, hogy a nyelvhasználat félrevezető! A felső(bb) vagy magasabb szavak nem a térbeli elhelyezkedésre vonatkoznak. Mi, emberek, szeretjük a szellemi, azaz a megfoghatatlan világot a fizikai, az öt érzékszervünkkel érzékelhető világ mintájára elképzelni. Hagyományosan úgy képzeljük, hogy a pokol lent van, a mennyország pedig fent. Ugyanez jelenik meg Weöres Sándor klasszikus mondatában: „Alattad a föld, feletted az ég, benned a létra.” Tudatosítsd magadban, hogy a felső(bb) vagy magasabb kifejezések itt a fontosságra, a rend(szer)ben elfoglalt pozícióra, vagy – úgy is mondhatjuk – a rezgésszintre, frekvenciára vonatkoznak. Ezért felső(bb) és magasabb sokkal pontosabb lenne felső(bb) vagy magasabb rendű énről beszélni – az alacsonyabb rendű énhez viszonyítva. Még pontosabb lenne a MAGot belső, sőt, legbelső énnek nevezni. Ez a Belső Mester, akit Jézus úgy nevezett, hogy az Atya énbennem.

2. A másik tévhiedelem az, hogy a Felső Éned, a szellemed feladata az, hogy vezessen téged.

A szellemed, az a spirituális létező, aki Te vagy, azért ölt fizikai testet, hogy tapasztaljon, és a tapasztalataiból levonva a tanulságokat, gyarapodjék tudásban és bölcsességben. A fizikai test tehát az a jármű, amelynek segítségével a szellem tapasztalatokat szerez, a fizikai test öt érzékszerve által. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy az „én” testem, akkor az „én” a Nagy Énedet, a szellemedet jelöli. Azt a részedet, aki kíváncsi, akinek az érdeklődése különböző dolgokra irányul, hogy azokat kipróbálja, megtapasztalja, és így ismerje meg jobban önMAGán keresztül a világot. Tehát a szellemed valóban irányítja az emberi megnyilvánulásodat. Mégpedig azzal, hogy impulzusokat ad neked. Inspirál, megihlet, ötleteket „tesz a fejedbe”, kíváncsiságot ébreszt bizonyos dolgok iránt. Ezekkel az impulzusokkal arrafelé terel, amerre Ő akar menni. Ezek az utak azonban az egónk – a túlélő üzemmódban működő, félős „kis énünk” számára – azonban gyakran veszélyesnek tűnnek. Így beszél erről Matilda, Kozsdi Tamás nagyregényének, A megtalált kapcsolatnak az egyik főhőse:

>>…egyszerűen csak úgy kell élni, ahogyan azt a belső hangunk megmondja, és akkor kell lépni, amikor a hang mondja. Ez a kulcsa mindennek. Ha az embernek nincs valós kapcsolata a belső hangjával, elveszhet vagy sokkal nehezebb úton juthat el ugyanoda, már ha eljut egyáltalán egy élet alatt. […] …bizony félek most az ismeretlentől, de azt is tudom, hogy ha nem ugrok bele ebbe, akkor nem teljesíthetem a vállalt Sorsomat, akárki és akármikor írta meg; tartson az út akármeddig, vannak helyzetek, amikor az ismeretlen ködbe kell ugrani. […] és most nem is arra gondolok, hogy milyen balesetek vagy betegségek érhetnek, ha nem lépek arra, amerre a Sors diktálja, hanem hogy elmulaszthatok valamit, amit pedig vártam, és amiért talán az egész eddigi életemet érdemes volt élni. 

A lehetőség fájna, ha elmulasztanám.<<

trees 2897757 640 1

Tehát ez a Belső Hang a Felső(bb rendű) Éned. Ez vagy Te voltaképpen, ez a valódi, igazi önMAGad. Szellemi mivoltodban azonban nem jöhetsz egyszerűen a sűrű, anyagi síkra. Ez a test világa, a testedé, amely saját, önálló tudatossággal bír. Van saját emlékezete, saját programozása. Te ezt a testet használatba kapod. A test és a szellem között elvileg lehetne közvetlen a kommunikáció. Ez – elnagyoltan szólva – ez ideális magzatkorban így is van. Viszont később, a túlélő üzemmód miatt kialakul az egó, a maszk, a félős személyiségünk, ami viszont torzítja a Felső(bb rendű) Éned adását, illetve a testben érzékelt vételt. A Felső(bb rendű) Éned tehát nem azért létezik, hogy vezessen, de vezet, mivel valahova el akar jutni az emberi megnyilvánulás által.

Ha innen nézzük, akkor az emberi élet egyik elsődleges célja – és az Igaz Élet
alapfeltétele – a személyiségünk, az egónk felszámolása, a maszkjaink
lebontása, és a szellemi, a tudat jelzésének tiszta vétele.

3. A harmadik tévhit az, hogy a Felső(bb rendű) Én léte nem bizonyítható.

Maga az a tény, hogy az „egyik éned” tudatában vagy annak, hogy a „másik éned” esetleg olyasféle viselkedést produkál, amire „Te” nem vagy büszke, bizonyítja a tudat, a szellem, a Felső(bb rendű) Éned létét. Van valaki, aki minden folyamatodról tud, aki távolabbról képes nézni az emberi megnyilvánulását. Ez a tudat, az Igaz Ember, a belső bölcsességed. Aki ezeket mondja:

  • „Nem ezt vártam MAGamtól!”
  • „Hogyan lehettem ilyen megalkuvó?!
  • „Hogyan viselkedhettem úgy, mint az anyám, amikor megfogadtam, hogy én sose leszek olyan, mint ő?!”
  • „Miért nem bírtam megszólalni, pedig olyan jól elterveztem?!”
  • „Miért nem bírom betartani a fogyókúrát?!”
  • „Miért szorul össze mindig a gyomrom, amikor XY-ra gondolok?!”

Ez a belső iránytűnk, amely igyekszik rávenni minket, hogy visszatérjünk a saját utunkra. Ezekre a belső észrevételekre érdemes nagyon odafigyelni.

4. A negyedik tévhiedelem, hogy a Felső(bb rendű) Én mindent tud.

Mondjuk azt, hogy ez majdnem igaz J A szellem – mivel a SZELLEMből származik – a makrokozmosz mikrokozmosza. És mint ilyen, természetesen tökéletes: örökéletű, mindenható és mindentudó.

Csakhogy, ha a SZELLEM sok-sok másolatot hozna létre magából, akkor sehogy se tudná megismerni MAGát, az önvalóját. Ezért ezeket a tökéletes Szellemeket a teremtés folyamán valahogy el kell egy kicsit „rontani”. Ez nem gonoszság, hanem a játék része, és mi ebbe mindannyian beleegyeztünk. Ezek az ún. diszharmonikus előprogramozások azonban a Fény Birodalmaiban, azaz a spirituális síkon nem aktívak, így semmi gondot nem is okoznak azoknak, akik ezt a tartományt nem hagyják el. Sokan vannak így. Ők azok, akik nem vállalják az inkarnációt.

A Fény Birodalmaiban, a mennyországban a Szellem a tudás akár 99%-át is birtokolhatjuk. Úgy tűnik, hogy nagyon kevés, mindössze pár százaléknyi új információért vállaljuk az inkarnációk sokaságát. Ahhoz, hogy új tudásra tegyünk szert, új tapasztalatokra van szükség. És ezek megéléséhez szükséges, hogy a diszharmonikus előprogramozások működésbe lépjenek.

Tekints MAGadra bátor, kalandor Létezőként, aki – sokakkal ellentétben – nekivágott a Nagy Kalandnak. Magabiztosan, lelkesen, segítőkészen. Bárhol is tart most az életed, gondolj MAGadra így! EZ az IGAZI ÖNVALÓD. Csak útközben sok-sok olyan élményed volt, amitől félni kezdtél, és letértél az utadról. Ideje visszamenned!

Így már érted, hogy a Szellemed, a Felső(bb rendű) Éned nem tud mindent. Legalábbis, amikor erre az életre megszülettél, nem tudott mindent. Az SVT és más eszközök azonban lehetővé teszik MINDEN tudás villámgyors asszimilálását, tudatalatti szinten. Ez a tudás azonban számodra nem érhető el azon a módon, amit az eddigi életedben megszoktál, hogy felidézed az emlékezetedből, amit benne elraktároztál. Ezt a tudást aktiválni kell. Ahogy Weöres Sándor írja:

>> Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése. 

Az emberalkatban rejlő őstudás lényegileg mindenkiben azonos, érvénye teljes. Az őstudás az egyetlen alkalmas alap; ami rajta alapszik, ronthatatlan, ami elgondoláson alapszik, szétmálló. 

Az őstudás végtelenül egyszerű, olyannyira, hogy szavakba nem is foglalható. Megegyezik vele minden, ami szükséges, nyugodt, szilárd; ellentétben van vele minden, ami csábító, izgága, hemzsegő.

Tíz hadsereg, száz pénzesláda, ezer okirat védettje elpusztul; amit az őstudás birtokosai minden segítség nélkül létrehoznak, megmarad.  

Aki a lényében rejlő őstudást önmaga számára meghódította, mindent elért, ami emberileg elérhető; az élet és a halál csak felületesen sebezheti, lényegében sértetlen és teljes. <<

Ha ezt olvasod, akkor tudatosítsd MAGadban, hogy ki vagy,
minden emberi körülményed ellenére. Ez egy hatalmas lépés, amire az emberiség
mindössze néhány százaléka áll egyelőre készen. Viszont egyre többen vagyunk.
Ébredezünk!

Én arra a kalandra hívlak, hogy tanuld meg velem észrevenni,
megvizsgálni és kezelni a diszharmonikus érzéseidet, amelyek arra utalnak, hogy
letértél az utadról. Végső soron arra hívlak, hogy térj vissza a saját utadra,
végezd el a küldetésed, ami e hivatásod, és teljesítsd be a Sorsodat a lehető legmagasabb
szinten!

KÉRD
a HANGOLÓDJ RÁ A FELSŐ ÉNEDRE!
című előadásom felvételét!


Kérem a felvételt!