11 11 marton nap 1 e1685526939384
Ma 2018. 11. 11. van. Márton-nap. A kis-nagyfiunk névnapja. Mondtam is neki, hogy írok erről egy cikket, mert ez egy nagyon különleges nap. Már nagyon várja 🙂 Remélem, Te is örömödet leled benne, és gazdagodsz általa. Szokás szerint némiképp – látszólag – messziről indulok, mert én valahogy így működöm, így gondolkodom és így írok.

Marcin, Kisfiam! Hátha valami csoda folytán a net megőrzi ezt Neked addig, amíg érdekes lesz Számodra. Nagyon észben tartalak, miközben írom. Ez a Te életedről IS szól. Fogadd szeretettel Anyutól ezt a gondolatmenetet.

Szeretettel küldöm még ezt a cikket azoknak, akiknek ma van a névnapjuk, a szülinapjuk, vagy bármilyen más fontos évfordulójuk.

 

Kozmosz vs. káosz

Az ókori görögök a világot kozmosznak nevezték, ami a káosz ellentéte. A kozmosz szó jelentése: ‘rend’, míg a káoszé ‘rendetlenség’. A kozmoszban uralkodó rendet sokféleképpen meg lehet ragadni, és le lehet írni. Ezek a megközelítések természetesen mind „csak” modellek. A modellek azonban sok szempontból nagyon hasznosak. Segítenek eligazodnunk a bonyolult dolgokban. Amilyen például az emberi élet 🙂 Mert persze, persze, elvileg egyszerű. Tudjuk a leckét: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” Ennyi. Csak hát a gyakorlatban azért vannak mégis kérdéseink, főleg az, hogy – hogyan?

 

A kozmosz és az EGY Univerzum

Robert Detzler, az SVT megalkotója, lecsatornázója azt, amit mi – első megközelítésben – kozmosznak nevezünk, EGY Univerzum néven emlegette. Természetesen az ókori görögök óta ma már tudjuk, hogy számos párhuzamos valóság létezik, és hogy a világ nemcsak annyi, amennyit a csillagászok érzékelnek. Egyébként az is mérhetetlenül nagy 🙂 Az SVT-ben mi ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy számos EGY Univerzum létezik. A miénk egy a sok közül.

Talán észrevetted, hogy az EGY Univerzum kifejezésben következetesen csupa nagy betűvel írom az „egy” szót. Ennek az az oka, hogy ez az egy szó nem a határozatlan névelő (pl. Ez lehet egy megoldás. vs. Ez lehet a megoldás.), és nem is az egy számnév (pl. Egy megoldás van csak, több nincs.). Hanem akkor mi? Ez Robert Detzler sajátos jelölése a Legfőbb Tudatosság, a Teremtő, a Forrás, az Első Mozgató – azaz a köznyelvben az Isten megnevezésére. (Figyelem: az SVT-ben az Isten szó mást jelent!) Az EGY tehát a kreatív energia fő mozgató forrása, a Minden. Robert úgy is nevezte, hogy a SZELLEM – így, csupa nagybetűvel. Az SVT Szótár szerint az EGY a forrása, az anyaga és a kifejeződése mindannak, amit a spirituális birodalmakban teremtenek, és akár a fizikai síkon is megjelenik.  Úgy is mondhatjuk, hogy az EGY a megnyilvánulatlan, ami megnyilvánul.

 

Az EGY univerzum mint matematikai képlet

Roberttől úgy tudjuk, hogy az EGY Univerzum egy matematikai képlet és egy – ennek megfelelő, vagy ezt leképező – zenei hangsor, illetve egy betűsorozat. Ez a matematikai képlet minden lehetőséget tartalmaz. [OFF: Nekem erről mindig Hermann Hesse: Az üveggyöngyjáték című csodálatos regénye jut eszembe.]

A számok jelentésével, jelentőségével és egymáshoz való viszonyával az európai kultúrában Pitagorasz és az ő iskolája kezdett el foglalkozni. A számok spirituális és energetikai jelentését ma a numerológia és a numerológiára épülő rendszerek, pl. a sorsforgatókönyv-elemzés, az életfeladatot meghatározó módszerek tárgyalják. Ezek a módszerek elsősorban az egyén, az ember életének támogatását szolgálják, tehát abban segítenek, hogy hogyan oldjuk meg azt az egyetlen feladatot, hogy úgy szeressük a másik embert, hogy közben magunkat is szeretjük (lásd fent).

 

Az „1” szám jelentése

A püthagoreusok szerint az „1” a világ egységének és a világ eredetének szimbóluma. A numerológiai rendszerekben az „1”-et az egyénre vonatkoztatják. Mivel a világ analogikusan is működik, ezért ahogy az „1” a Kozmoszra nézve EGY a Forrás, a Teremtő, a SZELLEM, a makrokozmosz, úgy az emberre nézve az „1” az Én, a Spirit, a Szellemi részünk, a modern pszichológiában a Self, a magyar nyelv csodájában: a Mag – ahogy az a mag-am névmásban megragadható. Ez az Önvalónk, a sallang- és álcamentes mivoltunk. A hiteles, integráns, flowban lévő verziónk. Ez az a Fény, amit mi sugárzunk a világba. Az a frekvencia, ami egyedi és megismételhetetlen. Ez az „Én vagyok” – az „I am”.

 

„Nagy Én” és „kis én”

Ez az „1” itt a Földön természetesen eredetileg a polaritásban nyilvánul meg. Az éremnek pedig itt mindig két oldala van: minden meg tud nyilvánulni pozitívan, azaz szeretetteljesen, és negatívan is, aminek az alapja mindig az elutasítástól való félelem. Az „1” tehát önmagában egy minőség, amit használhatunk, megélhetünk pozitívan, támogatóan, és negatívan, nehezítő körülményként, hiányként, illetve megtanulandó leckeként, megoldandó feladatként is.

11 11 marton nap self

A jól megélt „1”

A jól működő, harmonikus  „1” tudja, hogy ki ő. Helyes az énképe és az önértékelése, van önbizalma. Éppen ezért bátran járja a saját útját és követi a saját szabályait. Úgy is fogalmazhatunk, hogy szabad, határozott és céltudatos ember. Jó vezető is lehet. Általában irányító szerepet tölt be. Szeret az élen járni, felfedezni, úttörő vállalkozásokba fogni.

 

A diszharmonikusan megélt „1”

A blokkolt „1” fő problémája az, hogy nem tudja, ki ő. Vagy nem biztos benne. Ez jöhet más életekből, más történetekből, de azért ebben az életben szokott lenni legalább egy ember, aki kisgyermekkorában elbizonytalanítja, hogy biztosan megkapja a csomagját, amit ebben az életben meg- és feloldani hivatott. Ez az ember indítja el az „1” gyermek tudatalattijába eleve meglévő (oda letöltött) programot. Ez nem egy hálás szerep, de valakinek meg kell tennie. Ahogyan Piroskának is kell egy farkas, és Jézusnak is kellett egy Júdás. Az „elnyomóknak” persze ezzel van dolguk. Szépen „ki van találva” a szerepek leosztása is 🙂

A diszharmonikusan működő „1” tehát alapvetően önbizalomhiányos. Ahhoz, hogy ezt túlélje, leginkább az erőszak (agresszió) eszközét használja. Így válik belőle egy öntörvényű, maximalista – és ennek megfelelően – rendkívül kritikus személyiség (egó). A „Nagy Én” helyett „kis én.” Az ilyen ember türelmetlen, nem bírja a korlátokat, a szabályokat, a kritikát. Rosszra – mások elnyomására, leigázására, megalázására – használja az erejét, a hatalmát. A tisztánlátás kedvéért: ez egy túlélési mechanizmus nála, mert egyelőre nem tud jobbat. Mivel nem szereti , nem értékeli eléggé MAGát, kénytelen másokhoz képest nagyra értékelni magát. Ennek pedig az egyik megoldási módja az, ha a másikat lenyomja, hisz így magát nagyobbnak, erősebbnek, jobbnak, értékesebbnek érezheti. Ezen a szinten ez az „‘1” az állatvilágból ismert agresszió eszközét alkalmazza, bár talán már inkább csak verbálisan. Fő feladata tehát az agresszió feladása lesz.

„11” – nagyon „1”

1 11 marton nap 11

A „11” a numerológiában ún. mesterszám. Nem úgy értelmezzük, mint egy erős „1”-et, hanem önálló számként kezeljük. Ez azt jelenti, hogy a két számjegyet a numerológiában használatos alapvető módszerrel nem adjuk össze (1+1), és redukáljuk 2-re (1+1=2). Ez a művelet éppen a szám lényegi jelentését tüntetné el 🙂 [Megjegyzem, hogy az erős „1” sokkal inkább a „01”.]

A „11” az én értelmezésemben a Self száma, a Nagy Én megjelenítője. Annak az embernek a száma, aki az életét a saját értékrendje szerint él, a saját útján jár, a saját feladatain, küldetésén munkálkodik. Ez az ember a tapasztalataiból levonja a következtetéseket, és a tanulságokat integrálva halad. Hallgasd meg ehhez a Happy című számot (a Tátrás verziót linkeltem be 🙂 )!Akinek a születési dátumában (vagy más „fontos” dátumában, pl. a névnapján) „11” van, annak szinte biztos, hogy dolga van ezzel. Ha ezt az energiát nem tudja megélni, az abban nyilvánul meg, hogy elveszettnek érzi magát, bizonytalan, nincs önbizalma. Mondjuk úgy, hogy „nagyon” nincs.

11 11 marton nap szent marton

A Mártonok védőszentje: Tours-i Szent Márton

Az eddig elmondottakra rezonál – nyilván a Rend értelmében – Szent Márton története. Felismerhető benne az 1, a 11 és a 11:11 – mint végkifejlet.

Márton Pannóniában született 316-ban vagy 317-ben, a mai Szombathelyen. Ez az ókereszténység időszaka. Márton szülei persze pogányok voltak, apja császári tribunus.

Márton gyermekkorát Észak-Itáliában, Páviában töltötte. Itt ismerkedett meg a kereszténységgel. 12 évesen – szülei tiltakozása ellenére (1) – jelentkezett hittanulónak. Édesapja példáját követve ő is katona lett, tizenöt évesen letette a katonai esküt. Békés természetével, adakozókedvével kitűnt katonatársai közül (11).

Leghíresebb legendája ebből az időből hagyományozódik. Egyik télen Amiens városkapujánál Márton szembetalálkozott egy ruhátlan koldussal. Pénze nem lévén – mert azt már elosztogatta – levette köpenyét, és kettévágta. A felét a koldusnak adta, a felét megtartotta. A legenda kifejezetten tartalmazza a 11:11 jelentését. A történet szerint ugyanis Márton a következő éjjel álmában Krisztussal találkozott, aki az ő köpenyének a felét viselte. Krisztus itt is, mint mindig, az „Istengyermek ember”, a „Te” megjelenítője. Mi is Krisztus vagyunk. Om tat sat.

Ide kapcsolódik egy kedves történet Mártonról. Egyszer állítólag séta közben egy birkanyíró emberre és birkájára lett figyelmes. Így szól szerzetestársaihoz: “Nézzétek csak! Ő is megfogadta Keresztelő János tanácsát, hogy ha valakinek két ruhája van, az ossza meg azzal, aki ruhátlan.” 🙂

A Tours-i püspökség vezetését a nép akarata nyomán vállalta el, ő inkább szerzetes szeretett volna maradni. A libás sztorit mindenki ismeri 🙂 A ránk maradt történetek alapján Márton példaértékű „11”-ként élt. Szigorú, következetes, de szeretetteljes, jóságos vezető volt. Amikor például elítélte Priscilliánus tanait, személyesen ment el a császárhoz a hispán tévtanító számára bocsánatot kieszközölni.

A tours-i zsinat 461-ben elrendelte, hogy Márton halálának napján, november 11-én emlékezzünk meg róla.

Hogy alakja milyen nagy jelentőséggel bír, azt az alábbiak is megerősítik:

  • Szent István zászlaira Szent Márton képét festette.
  • Szűz Mária mellett Szent Márton Magyarország társvédelmezője.
  • Az ő tiszteletére épült a pannonhalmi apátság.
  • Királyaink a fehérvári Mártontemplomban tették le a koronázási esküt.
  • Franciaországnak szintén ő az egyik védőszentje.
  • Burgenland tartománynak is Márton a védőszentje.

Hogyan használhatod fel a 11:11 energiáját?

  1. Szánj MAGadra egy kis időt. Mondjuk 11 percet? 🙂
  2. Ha tudsz SVT-zni, tisztítsd azokat a tudatalatti programokat, amelyek abban korlátoznak, hogy a Nagy Énedet, az önvalódat megnyilvánítsd. Tisztítsd azokat a blokkokat, amelyek a maszkjaidat , a személyiségedet, az egódat fenntartják.
  3. Ha nem tudsz SVT-zni – és ha tudsz, akkor is, persze 🙂 – szedd össze azokat a helyzeteket, tevékenységeket, amelyekben önazonosnak érzed MAGad. Gondold át, hogy hogyan lehetne ezekből több az életedben.
  4. Figyeld meg pár percig a másik embert, és elmélkedj egy kicsit arról, hogy hogyan látod meg benne MAGad.

Tudod:

„Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.” (József Attila)