Korábban már írtam arról, hogy sokféle program, minta működik bennünk, és hogy ha ezek a programok rossz érzéseket keltenek bennünk, akkor mit tehetünk annak érdekében, hogy ezen tartósan változtassunk.

Most szintén ezeket a programokat elemezzük, azonban egy másik szempontból: megvizsgáljuk a bennünk – mint egységben – fellelhető polaritást.

Polaritás: a természet és az emberi működés alaptermészete

A világunk és benne az ember, működésének alapja egy nagyon egyszerű bináris kód. Ezzel sokféle néven találkozhatsz: hívják polaritásnak, binaritásnak, dualitásnak vagy kettősségnek is.

Ez egy ősi tudás, bölcsesség, melyet minden kultúra ismer. Ez a kettősség benne rejlik a gondolkodásunkban, és így benne van a nyelvünkben is. Nem véletlen, hogy a nyelvtanulásnál is gyakran ellentétpárokat tanulunk: kicsi és nagy, jó és rossz, ég és föld, tűz és víz, illetve nagyon gyakoriak a nő és férfi, igen és nem, van és nincs, de a sor tetszőlegesen folytatható.

Mindenesetre ezt a két pólust a misztikus, illetve modern tudományok is elismerik. Tudunk róla, hogy van egy maszkulin és egy feminin minőség a világban, melyet ismerhetünk jin és jang, férfias és nőies, illetve negatív és pozitív néven is. Sőt, a modern számítógépek működésének alapja is két minőség, a 0 és az 1 váltakozása.

Az egység és a kettősség viszonya egymáshoz

Először is érdemes megismernünk, hogy mi a viszonya egymáshoz az egységnek és a kettősségnek.

Ehhez az egyik legjobb segítséget Müller Péter: Jóskönyv – Ji King mindennapi használatra c. könyvének bevezetőjéből kaphatjuk.

Müller Péter úgy magyarázza, hogy az “egy”-nek, azaz az ősvalónak a szimbóluma a kör. Ez a Forrás, a Szellem, az EGY-tudat, a nullponti mező, a kvantumvákuum, vagy ahogy a hétköznapi nyelvben mondjuk: az Egy Isten.

Na de honnan ered a kettősség?

A keresztény hagyomány szerint az Atyaisten kibocsátja magából a Fiút. Ez pedig azért történik –  a misztikus magyarázat szerint -, hogy meg tudja ismerni saját magát. Az ÖNvaló nem tud reflektálni saját magára, ezért az EGY számára kell valami más (másolat, másik), aki önmagáról másolódott, tehát hasonlóak, sőt közel azonosak, és így tudják egymást megismerni.

Az Én mellé így létrejön a Te. (Ádám és Éva megteremtése hasonló történet, csak más síkon.) Tehát ez a megismerés vágya.

Visszatérve Müller Péterhez és a keleti tanításokhoz: az ő leírása szerint az egyből a kettő valamilyen hasadás mentén jön létre. Megjelenik a jin és a jang, a férfias és nőies minőség, melyek aztán elkezdenek egymáshoz viszonyulni (vonzzák – taszítják egymást). Ennek hatására az eredeti stabilitás, mozdulatlanság mozgásba lendül, és elindul egyfajta szüntelen változás.

Ez a szüntelen változás pedig maga az élet. Ami nem változik, az nem él. Tehát nem az van, hogy az életben változás van, hanem az élet egyenlő a változással. Vagyis az élet maga ennek a változásnak a kibontakozása.

Ahogy Karinthy híres mondása kifejezi: “Azt álmodtam, hogy két macska voltam, és játszottam egymással.” Nagyjából ez az, amikor a kettő fél az EGYen (a körön) belül egymással valamilyen viszonyban van és mozog (jin és jang szimbólum).

1106 polaritas jinjang

A nyugati kultúrában ennek szimbóluma a Dávid-csillag (sat kóna, hexagramma), melyben a két háromszög egymáson átfedésben, de ellentétes irányban állnak. Ez a szimbólum egészen az ősidőktől felfedezhető a legkülönfélébb kultúrákban, és az egységet és a harmóniát jelképezi. A két háromszög metszéspontja nyomán kialakult területet pedig szent, szakrális helyként tisztelik, melyet a bionergetikában is felhasználnak.

1106 polaritas davidcsillag

A polaritás részei: a férfi és női minőség

Nagyon leegyszerűsítve a kettősség férfias és nőies minősége szópárokkal írható le: aktivitás és passzivitás, cselekvés és nem cselekvés, beszéd és nem-beszéd (hallgatás), test és lélek, jobb és bal oldal, teremtés és befogadás, inspiráció (égi atya) és kivitelezés (földi anya).

Fontos azt is tudni, hogy ezek a minőségek viszonylagosak: mindegyik tovább bontható férfi és női minőségre, vagyis egy nagyobb egységen belül kisebb részegységek vannak, melyek más-más minőségűek (ezt szimbolizálják a jin-jang szimbólumban a kis körök).

A polaritás megjelenése a mindennapokban

A saját életedre vonatkozóan azon érdemes elgondolkodni, hogy Te mikor működsz maszkulin, illetve feminin minőségben?

Mindenkiben megvan mindkét komponens, de nem mindenki bontakoztatja ki mindkét minőséget magában. Hosszú távon azonban az a feladatunk, hogy mindkét részt integráljuk magunkba, és lehetőleg ne a külvilágban (pl. a szerelem révén) keressük.

A sorozat további részeiben az alábbi témákkal foglalkozunk majd:

– mi történik a jinnel és a janggal, és ennek milyen jelei vannak,

– megvizsgáljuk, hogy bennünk melyik minőségből mennyi lehet,

– beszélünk majd arról is, hogyan tudjuk ezeket önmagukban harmonikussá tenni, illetve összehangolni.

Amennyiben pedig szeretnéd megismerni, hogyan akadályozzuk magunkat abban, hogy igaz ÖNvalónkká váljunk, regisztrálj a 2023. november 29-ei díjmentes előadásomra a Jónás-komplexusról: