Felelősségkizárás

Megértettem, hogy Dr. Németh Renáta nem orvos és nem pszichiáter, így nem diagnosztizál, és nem kezel semmilyen testi, lelki és mentális betegséget, egészségi állapotot vagy súlyos panaszt. Az általa alkalmazott és oktatott spirituális, információs és/vagy energetikai módszerek nem helyettesítik az orvosi kezelést, és a fizikai, mentális, érzelmi vagy spirituális problémákkal kapcsolatos felelősségteljes lépéseket. A klienssel közösen végzett spirituális, információs és ener­getikai munka kizárólag az átfogó szemléletű egészségügyi ellátás kiegészítéseképpen, azzal együtt használható, Bármely, tartósan fennálló panasz vagy egészségügyi probléma esetén mindenki saját felelőssége, hogy orvoshoz fordul.

Kijelentem, hogy nem állok pszichiátriai kezelés alatt. Kijelentem, hogy megértettem, hogy a Dr. Németh Renátával végzett munka független a kezelőorvosaim, pszichológusom és az ügye(i)mmel foglalkozó más szakemberek tevékenységétől, és azokat nem befolyásolja. 

Megértettem, hogy a saját felelősségem, hogy más, a testi, lelki, szellemi jóllétemért velem együtt dolgozó szakembereket a Dr. Németh Renátával közösen végzett munkáról tájékoz­tatok-e.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a spirituális tanácsadás során Dr. Németh Renátával megosztott információk– jelenlegi tudásom szerint – a valóságnak mindenben megfelelnek.

Beleegyezem, hogy a közös munka során bekövetkező fontos változásokról Dr. Németh Renátát a megfelelő időben tájékoztatom.

A Dr. Németh Renáta által elvégzett spirituális szemléletű energetikai munkának nem célja, hogy bárkit meggyőzzön arról, hogy amiben ő hisz, az helytelen, vagy, hogy másfajta tudásra van szüksége. A közös munka során a szolgáltató a klienst a saját bölcs megoldásainak a feltárásában  támogatja. A munka során feltárt információk és javaslatok felhasználása kizárólag a kliens felelősségi körébe tartozik.

Megértettem, hogy Dr. Németh Renáta a spirituális szemléletű tanácsadói tevékenységét a tőle elvárható maximális gondossággal és szakértelemmel végzi. 

A fenti tájékoztatás tudatában kijelentem, hogy a tanácsadási alkalmakon és egyéb programokon a saját felelősségem­re veszek részt. 

Kijelentem továbbá, hogy tudomásul veszem, a Ptk. 339. § (1) és a Ptk. 351. § (1) bekezdéseiben foglaltakat, és jelen nyilatkozat útján kijelentem, hogy a tanácsadás(ok)on való aktív részvételbe beleegyezem, ezért Dr. Németh Renátát, mint szolgáltatót az életemben a tanácsadás(ok), illetve programok után bekövetkező eseményekkel kapcsolatosan semminemű jogellenesség nem terhelheti. Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy ez a károkozás jogellenes­ségé­nek kizárását jelenti.

Jelen nyilatkozatot a szolgáltató teljes körű tájékoztatása és a fentiek teljes ismeretében, mint ügyleti akaratommal mindenben megegyezőt, azzal helybenhagyólag írom alá, illetve megrendelésemmel együtt fogadom el a mai napon. Ez a dokumentum a Dr. Németh Renátával végzett további közös munkára is érvényes. Kijelentem, hogy amennyiben bármely ponttal kapcsolatban fenntartásom merül fel, arról a szolgáltatót írásban tájékoztatom, ez a véleménymódosulás azonban az addig végzett közös munkára visszamenőleg nem vonatkoztatható.